Kapa's content
Kapa
Kissa tanssi jäällä. Sukat, kengät kainalossa, hieno paita päällä.
Profile

Hello. 20 years old crazy cat lady without a cat. (for now ). 

 

𝔖𝔬𝔪𝔢 𝔬𝔣 𝔪𝔶 𝔣𝔞𝔳𝔬𝔯𝔦𝔱𝔢 𝔱𝔥𝔦𝔫𝔤𝔰

 

🐈𝔄𝔫𝔦𝔪𝔞𝔩𝔰: 𝔠𝔞𝔱𝔰 𝔞𝔫𝔡 𝔣𝔩𝔦𝔢𝔰 

🍕𝔉𝔬𝔬𝔡: 𝔭𝔦𝔷𝔷𝔞, 𝔰𝔭𝔞𝔤𝔥𝔢𝔱𝔱𝔦, 𝔟𝔞𝔯𝔟𝔢𝔮𝔲𝔢, 𝔭𝔶𝔱𝔱𝔦𝔭𝔞𝔫𝔫𝔲. 𝔱𝔥𝔢 𝔩𝔦𝔰𝔱 𝔦𝔰 𝔢𝔫𝔡𝔩𝔢𝔰𝔰 𝕓𝕖𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕗𝕠𝕠𝕕 𝕚𝕤 𝕝𝕚𝕗𝕖

🎵𝔐𝔲𝔰ic: ℭ𝔥𝔦𝔩𝔡𝔯𝔢𝔫 𝔬𝔣 𝔅𝔬𝔡𝔬𝔪, ℑ𝔯𝔬𝔫 𝔐𝔞𝔦𝔡𝔢𝔫, 𝔐𝔢𝔱𝔞𝔩𝔩𝔦𝔠𝔞, 𝔓𝔞𝔫𝔱𝔢𝔯𝔞, ℜ𝔞𝔪𝔪𝔰𝔱𝔢𝔦𝔫, 𝔖𝔩𝔦𝔭𝔨𝔫𝔬𝔱, 𝔖𝔞𝔟𝔞𝔱𝔬𝔫, 𝔖𝔢𝔫𝔱𝔢𝔫𝔠𝔢𝔡, 𝔗𝔲𝔯𝔪𝔦𝔬𝔫 𝔎𝔞̈𝔱𝔦𝔩𝔬̈𝔱, 𝔉𝔦𝔫𝔫𝔱𝔯𝔬𝔩𝔩, ℌ𝔞̈𝔪𝔞𝔱𝔬𝔪, 𝔄𝔩𝔢𝔰𝔱𝔬𝔯𝔪, 𝔎𝔬𝔯𝔭𝔦𝔨𝔩𝔞𝔞𝔫𝔦... 𝔣𝔬𝔯 𝔢𝔵𝔞𝔪𝔭𝔩𝔢

🎉ℌ𝔬𝔟𝔟𝔦𝔢𝔰: 𝔠𝔶𝔠𝔩𝔦𝔫𝔤, 𝔯𝔢𝔞𝔡𝔦𝔫𝔤, 𝔰𝔥𝔬𝔭𝔭𝔦𝔫𝔤, 𝔥𝔞𝔫𝔤𝔦𝔫𝔤 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰, 𝔤𝔬𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔬 𝔪𝔲𝔰𝔦𝔠 𝔢𝔳𝔢𝔫𝔱𝔰, 𝔴𝔞𝔱𝔠𝔥𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔳-𝔰𝔢𝔯𝔦𝔢𝔰

🎥𝔐𝔬𝔳𝔦𝔢𝔰 𝔞𝔫𝔡 𝔰𝔢𝔯𝔦𝔢𝔰: 𝔓𝔦𝔯𝔞𝔱𝔢𝔰 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔢 ℭ𝔞𝔯𝔦𝔟𝔟𝔢𝔞𝔫, 𝔅𝔞𝔠𝔨 𝔱𝔬 𝔱𝔥𝔢 𝔉𝔲𝔱𝔲𝔯𝔢, 𝔗𝔥𝔢 𝔘𝔫𝔨𝔫𝔬𝔴𝔫 𝔖𝔬𝔩𝔡𝔦𝔢𝔯 (2019), ℌ𝔢𝔳𝔦 𝔯𝔢𝔦𝔰𝔰𝔲, ℨ𝔬𝔪𝔟𝔦𝔢𝔩𝔞𝔫𝔡, 𝔖𝔲𝔭𝔢𝔯𝔫𝔞𝔱𝔲𝔯𝔞𝔩, 𝔗𝔥𝔢 𝔚𝔞𝔩𝔨𝔦𝔫𝔤 𝔇𝔢𝔞𝔡. 

 

 

 

 

K̵̢̛̛͉̳̫͔̺̱̗̫̽̉́͋̾́͂͛ǎ̴̯̀͠i̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅk̵̘̺̦͉͖̪̪͖͉͊̆̔́̈́̍̃̈́͒̂̑̀̚͜͝k̵̘̺̦͉͖̪̪͖͉͊̆̔́̈́̍̃̈́͒̂̑̀̚͜͝ë̸͓̮͉͈͇͍̖͎̩̞͈́́́̋̇̾͋̈́̾͆͑͘͘͜͠͝u̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓s̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅ ŏ̸̡̼̺̫̥̻͈̞̍͆̏̓́͜͝ͅǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝ k̵̘̺̦͉͖̪̪͖͉͊̆̔́̈́̍̃̈́͒̂̑̀̚͜͝ǎ̴̯̀͠u̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝i̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅs̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅ, K̵̢̛̛͉̳̫͔̺̱̗̫̽̉́͋̾́͂͛u̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓i̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝ s̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅë̸͓̮͉͈͇͍̖͎̩̞͈́́́̋̇̾͋̈́̾͆͑͘͘͜͠͝ s̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅu̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓u̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝i̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅt̸̫̫̤͕̳̻̰̣̭́̌̉͝ͅë̸͓̮͉͈͇͍̖͎̩̞͈́́́̋̇̾͋̈́̾͆͑͘͘͜͠͝l̶̬̞͎̖͉̹̝͕̝͖̣̉͆t̸̫̫̤͕̳̻̰̣̭́̌̉͝ͅu̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓ ŏ̸̡̼̺̫̥̻͈̞̍͆̏̓́͜͝ͅi̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅs̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅ, K̵̢̛̛͉̳̫͔̺̱̗̫̽̉́͋̾́͂͛ǎ̴̯̀͠i̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅk̵̘̺̦͉͖̪̪͖͉͊̆̔́̈́̍̃̈́͒̂̑̀̚͜͝k̵̘̺̦͉͖̪̪͖͉͊̆̔́̈́̍̃̈́͒̂̑̀̚͜͝ë̸͓̮͉͈͇͍̖͎̩̞͈́́́̋̇̾͋̈́̾͆͑͘͘͜͠͝u̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓s̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅ ŏ̸̡̼̺̫̥̻͈̞̍͆̏̓́͜͝ͅǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝ k̵̘̺̦͉͖̪̪͖͉͊̆̔́̈́̍̃̈́͒̂̑̀̚͜͝ǎ̴̯̀͠u̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝i̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅs̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅ, Ŗ̷͇̙̰̭̪̟̺̲̜̹͔̎̍́ͅi̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅi̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅs̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅu̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓t̸̫̫̤͕̳̻̰̣̭́̌̉͝ͅḥ̸̨̧̗̮̖̽̂̓̀̍̋͋́̅̃͘͜͝ǎ̴̯̀͠ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝ l̶̬̞͎̖͉̹̝͕̝͖̣̉͆u̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓u̷̬̩̰̫͕̘͎̔́̃̄̍͋̓l̶̬̞͎̖͉̹̝͕̝͖̣̉͆ŏ̸̡̼̺̫̥̻͈̞̍͆̏̓́͜͝ͅs̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅ p̴̩͙̺̩͓̣͈͖̎ͅŏ̸̡̼̺̫̥̻͈̞̍͆̏̓́͜͝ͅi̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅs̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅ -Ą̵̺̰̻̻͔͇͓̈́̓͛̏̈́͌͋̄̑͆̏ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝t̸̫̫̤͕̳̻̰̣̭́̌̉͝ͅt̸̫̫̤͕̳̻̰̣̭́̌̉͝ͅi̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅ Ḩ̵̛̘̤͙͔̝̫̖̻̦̞͙̺̅̿͘͝y̶͔͗y̶͔͗r̵̡͕͈͚͍͍̼͕̍̀̈́̽̎̍͗̍́̏̚͜͠y̶͔͗ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝ë̸͓̮͉͈͇͍̖͎̩̞͈́́́̋̇̾͋̈́̾͆͑͘͘͜͠͝ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝