Profile

 

♡ 25, Norway, loving the nostalgia ♡


Gif 1: Woman shouting "Pew, Pew, Pew!"